BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ TANIMI 

 Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar  ile  ilgili eğitim veren kişidir.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVLERİ

 

Bilgisayar  ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Bilgisayar öğretmeni, bu program çerçevesinde,

-        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

-        Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

-        Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

-        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

-        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

-        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,         

-        İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

-        Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

-        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

-        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

 

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, TV, video, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları,  CD vb.)

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayar  öğretmeni olmak isteyenlerin;

-        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

-    Matematiğe ve mantık disiplinlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, sistematik davranabilen, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

-        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

-        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

-        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

-        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

-        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

-        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar öğretmeni sınıfta görev yapar, görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı gürültüsüz ve tozdan arındırılmıştır.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

- Teknik eğitim fakültelerinin bilgisayar öğretmenliği ile ilgili bölümlerini  bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak  çalışabilirler.

- Özel dersanelerde çalışabilirler.

-Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin,teknik eğitim fakültelerinin Bilgisayar öğretmenliği,Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar  bölümlerinde verilmektedir.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)  yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerin “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü(Lisans), Matematik- Bilgisayar Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği”  programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise dengi okullarda Bilgisayar Öğretmeni olarak atanabilirler.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra, Devre Elemanları ve Ölçü Aletleri, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Programlama, Mikroişlemci, Elektrik ve Manyetik Alanlar, Bilgisayar  Destekli Devre Tasarımı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Birey ve Öğrenim Metotları gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadır.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

 

-Bilgisayar öğretmenliği programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylara, kontenjan durumuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir, ayrıca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanılabilir.

-Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar,  teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ MESLEKTE İLERLEME

 

- Atölye şefliği, laboratuar şefliği, bölüm şefliği, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. 

-  Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olan öğrenciler, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanlarında mühendislik diploması da alabilirler.

BENZER MESLEKLER:  Elektronik öğretmenliği.    

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-        İlgili Eğitim Kurumları,

-        Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,

-        Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

-        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.